O NAŠEM LOVAČKOM DRUŠTVU:

.

  Poslije drugog svjetskog rata, zahvaljujući razvoju društva u svim segmentima, Lovci naselja Lacići, Šljivoševci, Marijanci i Beničanci, osnovali su 1948 godine svoju lovnu organizaciju i nazvali je Lovačko društvo “Sokol” Šljivoševci, koje je djelovalo na području tadašnje općine Donji Miholjac.

  Lovci su organizacijski napredovali, dijeleći sudbinu naroda gdje su živjeli i kome su pripadali. Ratovi i neimaština nisu im dozvolili da si izgrade lovačke domove, da stvore trajna materijalna dobra. Okupljali su se po seoskim birtijama, “zbornim mjestima”, otuda kretali u lov i tu se vraćali da bi se družili i prepričavali doživljaje iz lova.

  Tih davnih 50-tih godina naseljavaju srneću divljač, te po prvi put puštaju fazane na područje lovišta. Od samo nekoliko jedinki, domaćinskim uzgojem i velikom brigom za opstanak naseljenih vrsta, sada imamo čast, i ponosimo se činjenicom da smo u mogućnosti loviti trofejne primerke divljači , uživati u pjesmi i letu fazana.

  Reorganizacijom lovnih cjelina i odvajanjem lovne grupe Marijanci, 2006.godine, Lovačko društvo “Sokol”, poprima svoju današnju strukturu i teritorij lovišta XIV/142 na 6684 ha. područja Općine Magadenovac. Društvo danas ima 57 članova raspoređenih u tri lovne grupe prema mjestu boravka u naseljima Lacići, Magadenovac, Beničanci, Malinovac, Šljivoševci, Kućanci, M.Poreč i Radikovci.

  Društvo se bavi uzgojem i brigom o divljači, zaštitom okoliša i sudjeluje u opće društvenom životu na području Općine Magadenovac. Stoga je potrebno napomenuti dobru suradnju s čelništvom općine, kao i s ostalim udrugama na tom području.

  .

  .
  .

   

Adresa:

Lovačko društvo "Sokol" Magadenovac
Glavna 1
Magadenovac
31542

mob / e-mail