SPRIJEČIMO POJAVU AFRIČKE SVINJSKE KUGE U NAŠEM LOVIŠTU !

___________________________________________________________________________________________________________________________

21.12.2018. - Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Naredbu mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske te Naredbu o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači. Obje Naredbe stupile su na snagu prvog dana od objave u Narodnim novinama, a možete ih pogledati na slijedećim poveznicama:

Naredba o smanjenju brojnog stanja

Naredba o mjerama za sprječavanje i ranog otkrivanja afričke kuge

UPUTE I DODATNA POJAŠNJENJA:

Upute i dodatna pojašnjenja  

___________________________________________________________________________________________________________________________